Om Bård Borch Michalsen

har journalistisk erfaring fra 1976. Han har arbeidet som journalist i små og store mediehus, nyhetsbyrå fag- og ukepresse, og har også erfaring fra radio, TV og digital publisering. Han har til sammen nesten 20 års erfaring som ansvarlig redaktør i Universitas, Andøyposten, Harstad Tidende og Haugesunds Avis. Bård har også erfaring som rådgiver i offentlig og privat virksomhet og som lærer i mediekunnskap, kommunikasjon og journalistikk på høgskolenivå. Han er forfatter av åtte faglitterære bøker og bidragsyter i åtte andre. Flere av bøkene er medierelatert. Bård er utdannet cand.polit i medievitenskap med sosiologi, offentlig rett og nordisk som tilleggsfag.

Har du northuget i dag?

Vi griper verden gjennom begrepene. Noen grep er bedre enn andre.

Mennesket setter bokstaver sammen til ord, ord til setninger, og i heldigste fall klarer vi slik å gi verden eller våre nærmeste et budskap som gir mening. Språket vi bruker, forandrer seg litt hver dag. Hva behager? Har noen svart deg slik i dag? Formentlig ikke! Formentlig? Enda et ord som er for utadgående, eller etter dagens norm: Et ord som er ute.

Noen går, noen kommer. Nye ord oppstår når samfunn og teknologi krever det. Populære norske nyord fra de seneste årene er askefast, framsnakking, rosetog og nave. Svenskene er kanskje enda flinkere til å skape nye ord: Ogooglebar skapte rabalder hos Google. Hen er en kjønnsnøytral variant av han og hon, og nomofobi er stress- og panikkfølelsen når mobilen lades ut. Selv føler jeg meg truffet av ordet memil: Middelalderende menn i lycra. Fra sportsverdenen har svenskene også laget zlatanere, som betyr å dominere og klare noe med kraft. Kilden er den svenske fotballstjernen Zlatan Ibrahimovic.

Ord som virker, gir mening. Motsetningen er ord som er tømt for innhold eller tildekker virkeligheten. Eksemplene på slikt språk henter vi lettest i næringslivets stammespråk, som er harselert med i en fornøyelig svadagenerator:  https://gamma.kaldera.no/svada/:    I forhold til en kostnadseffektiv implementering genereres synergieffekten parallelt med konsekvensaspektet.

Hvilke ord marsjerer fremover i år? Jeg merker meg at historisk ikke lenger er forbeholdt de store milepæler, og ungdommen karakteriserer både små og store episoder som episke. Bedriftsledere er fortsatt dyktige til å fokusere, men må man ikke være multisjeløyd eller ytterst vidsynt for å klare å fokusere bredt? I de sosiale medier konstaterer jeg at stadig flere bekjenner at de prokastinerer, altså gjør noe helt annet enn det de helst skulle ha gjort, for burde jeg ikke ha logget av nå?

Petter Northug har forlatt landslaget til fordel for COOP. Jeg er usikker på om overgangen gjør han mer eller mindre vår, og spørsmålet er ennå ubesvart: Hva betyr verbet northuge?

 

Å gjøre felles

Navigare necesse est, sa den romerske militærlederen Pompeius til sine menn under en storm i Middelhavet i år 56 før Kristus. Mennene var redde for å seile fra Afrika med forsyninger av korn til Roma, men hærføreren ga dem en klar melding: Det er nødvendig å seile.

Vår tids variant av det latinske uttrykket er communicare necesse est: Det er nødvendig å kommunisere. Nøkkelordet communicare betyr opprinnelig å gjøre felles, og det kan direkte oversettes til kommunikasjon, som er kjernen i de tjenester jeg tilbyr.

Derfor dukket Communicare tidlig opp da jeg begynte å lete etter et egnet navn til min virksomhet; et navn som beskriver virksomheten presist og særegent.

Militærlederen Pompeius nøyde seg ikke med å si at det er nødvendig å seile. Han føyde til: Vivere non necesse: Det er ikke nødvendig å leve. Den moderne varianten av uttrykket skiller seg slik vesentlig fra Pompeius’ ord i antikken: Det er nødvendig å kommunisere, og det er nødvendig å leve. Og de to fenomenene henger tett sammen.