«Hvis vi passer på NATO, vil NATO passe på oss.»

Utvetydig, med et kroppsspråk som understreket ordene, og en oppsummering i tre punkter.

NATO-sjef Jens Stoltenberg har aldri vært sterkere retorisk. Etter 15 minutter under NHOs årskonferanse ble han belønnet med trampeklapp og en enda kraftigere oppslutning om støtten til Ukraina.

Den gang og nå: Stoltenberg tok utgangspunkt i sitt første besøk på NHOs årskonferanse, den optimistiske stemningen først på 1990-tallet og helt konkret bestrebelsene for mer handel over grensen mot Russland i nord. Anslaget plasserte taleren hos NHO; demonstrerte at NATO-sjefen visste hvor han var, og hvem han snakket for. Innledningen ga også en overgang til Stoltenbergs forståelse av situasjonen: I dag er alt helt annerledes enn for 30 år siden.

Stoltenberg redegjorde tydelig for utviklingen av krigen, for NATOs arbeid før invasjonen og frem til i dag og for faren ved å undervurdere Russland. Han gjorde det med enkle og konkrete ord, korte og effektive setninger, betoning av hovedpunkter og små pauser før eller etter nøkkelord. Og med et kroppsspråk som understreket tyngden og alvoret. Stoltenberg snakket uten manus. Han var hos tilhørerne.

Tre-punktlister er lange nok til å være komplette, korte nok til at publikum får med seg budskapet og husker. Stoltenbergs liste var slik:

1. Vi må investere mer i forsvar.

2. Det er farlig å gjøre seg avhengig av autoritære regimer.

3. Autoritære regimer finner sammen.

For hvert av punktene bød Stoltenberg på soundbites – fyndige, spissede setninger som lett kan siteres: «Våpen er veien til fred.» «Styrken på slagmarken avgjør forhandlingene.» «Krig er for alvorlig til å overlates til generalene … næringsliv er for alvorlig til å overlates til næringslivslederne.» «Butikk er også politikk.»

Redegjørelsen ledet logisk til talens siste ord, Stoltenberg benyttet det retoriske virkemiddelet antimetabolen, som var et kjennetegn i president John F. Kennedys taler, som her: «La oss aldri forhandle av frykt, men la oss aldri frykte å forhandle». Stoltenberg sa det slik: Hvis vi passer på NATO, vil NATO passe på oss.

Skulle noen av tilhørerne før talen ha tenkt at støtten til Ukraina nå bør dempes, måtte de være svært sterke i troen for ikke å la seg overbevise av NATO-sjefen.

En ny sikkerhetspolitisk virkelighet – Jens Stoltenberg – YouTube